Produkty

CENNÍK KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB BOZP / OPP/ PZP

 

Oboznamovanie BOZP / OPP

  • Oboznamovanie a preskúšanie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenie ochrany pred požiarmi (zamestnanci a vedúci zamestnanci)                                     - 26 € / osoba
  • Odborná príprava protipožiarnych hliadok                                                    - 15 € / osoba 
  • Zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci         - 15 € / osoba

Poznámky :

Ceny aj podľa dohody a to najmä pri väčších počtoch zamestnancov.

V cene je započítaná príprava oboznamovania, príprava dokumentácie, preskúšanie, vyhodnotenie oboznamovania a náklady na spotrebný materiál .

Termíny oboznamovania sú podľa požiadavky zákazníka (možné aj víkendy)

Dopravné náklady :  1,00€ / kilometer


Jednotkové ceny neplatia pre zmluvných zákazníkov - pre týchto zákazníkov sú hore uvedené služby v cene platby (mesačne / ročne)

 

ZMLUVNÉ CENY

Poznámka : Ceny sú orientačné a odvíjajú sa najmä od miery rizika podnikateľskej činnosti zákazníka

Do 10 zamestnancov                                                            - od 50 € / mesačne 

10 – 50 zamestnancov                                                         - od 100 do 200 € / mesačne 

50 – 100 zamestnancov                                                       - od 200 do 300 € / mesačne 

nad 100 zamestnancov:                                                        - cena podľa dohody

Cena zohľadňuje rizikovosť vykonávanej podnikateľskej činnosti zákazníka, špecifiká výroby a stav do uzavretia zmluvy

 

Jednorazové služby :

  • Vykonanie komplexnej previerky stavu BOZP a OPP  : cena dohodou 

(podľa veľkosti firmy zákazníka)

  • Jeden pracovný deň činnosti pri vykonávaní previerky – činnosť u objednávateľa od 95 € /deň (7,5 hodiny) celková cena je závislá na miere rizika, rozsahu preverovaných oblastí a špecifických požiadaviek zákazníka + spracovanie správy o vykonanej previerke 25 až 55 € previerka vykonávaná formou vypĺňania previerkových zoznamov so spracovaním návrhov na zlepšenie stavu
  • Spracovanie dokumentácie BOZP a OPP cena podľa rozsahu práce,
  • Vyšetrenie pracovného úrazu, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 90 € cena je závislá od zložitosti prípadu a rozsahu administratívnych prác potrebných pre vyšetrenie úrazu,
  • Spracovanie analýzy  nebezpečenstiev, ohrození a kvantifikácia rizika, návrh opatrení na zníženie rizika – cena podľa rozsahu práce,
  • Poradenstvo 13 až 20 €/ hodina práce, podľa rozsahu a zložitosti problematiky poradenstva

 

Ostatné služby :

Vykonávanie PZP : cena dohodou (subdodávateľsky)

 V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ma neváhajte kontaktovať.